TTrack_Android – Logowanie

communication

Witaj, w projekcie konkursowym zrobiłem ostatnio logowanie do androidowej aplikacji.

 
 
 
 
 
 

Logowanie

 

Były małe przerwy w projekcie i wiele rzeczy zostało na ostatnią chwilę ale jedziemy dalej:). Pokażę Ci dzisiaj jak z pomocą Retrofita możesz zrobić logowanie do swojej aplikacji. Opieram moją aplikację o wzorzec MVP znalazłem nawet fajny przykład od którego można zacząć budować własną o tutaj:).  Jeżeli nie kojarzysz wzorca o którym piszę możesz zajrzeć do jednego z poprzednich wpisów. Skonfigurujmy najpierw retrofita dodajmy klasę ApiClient.

 

public class ApiClient {

  public static Retrofit retrofit = null;
  private static String baseUrl = "service_url";

  public static Retrofit login(final String username, final String password) {

    OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder().addInterceptor(new Interceptor() {

      @Override
      public okhttp3.Response intercept(Chain chain) throws IOException {
        Request originalRequest = chain.request();

        Request.Builder builder = originalRequest.newBuilder().header("Authorization",
            Credentials.basic(username, password));

        Request newRequest = builder.build();
        return chain.proceed(newRequest);

      }

    }).connectTimeout(20, TimeUnit.SECONDS)
        .readTimeout(30, TimeUnit.SECONDS)
        .build();

    retrofit = new Retrofit.Builder()
        .baseUrl(baseUrl)
        .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
        .client(client)
        .build();

    return retrofit;
  }
}

 

A następnie ustawiamy “end pointy” czyli konkretne adresy od których chcemy się coś dowiedzieć:).

 

public interface ITTrackService {

  @GET("login/{employerSsoId}")
  Call<Employer> getEmployer(@Path("employerSsoId") String employer);

  @GET("task/all/employer")
  Call<List<Task>> getTasks(@Path("employer") String employer);
}

 
Następnie w klasie LoginInteractorImpl w metodzie login wywołujemy nasze kody:

 

@Override
  public void login(final String username, final String password, final OnLoginFinishedListener listener) {

    new Handler().post(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        boolean error = false;
        if (TextUtils.isEmpty(username)) {
          listener.onUsernameError();
          error = true;
          return;
        }
        if (TextUtils.isEmpty(password)) {
          listener.onPasswordError();
          error = true;
          return;
        }
        if (!error) {

          ApiClient.login(username, password);

          ITTrackService apiService =
              ApiClient.retrofit.create(ITTrackService.class);

          Call<Employer> call = apiService.getEmployer(username);
          call.enqueue(new Callback<Employer>() {
            @Override
            public void onResponse(Call<Employer> call, Response<Employer> response) {
              if (response.isSuccessful())
                listener.onSuccess(response.body());
              else
                listener.onWrongCredentialsError();
            }

            @Override
            public void onFailure(Call<Employer> call, Throwable t) {
              listener.onConnectionError();
            }
          });
        }
      }
    });
  }

 

Jeśli masz ochotę możesz przeanalizować ten przykład tutaj:).

Cześć:).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *