TTrack – RestController

transfer

Zmagania konkursowe zbilżają się ku końcowi, ostatnio wystawiłem api z którego korzystać będzie aplikacja mobilna.


 
 
 
 
 

RestController

 

W ostatnim czasie udało się wystawić restowe api dla aplikacji mobilnej. Na tą chwilę udostępniam tam wszystkie informacje o taskach dla danego pracownika. Testuje api za pomocą wtyczki do chroma Postman. Tak to wygląda gdy chcemy się dostać do api bez autoryzacji:

 

 

a tak gdy mamy konto:

 

Możemy się zalogować jako pracownik. Był mały problem z podwójną autoryzacją (jedna jest do webowej aplikacji jako boss:)) a druga do wystawionego api jako pracownik ale udało się rozwiązać ten problem:). W takiej sytuacji należy wykorzystać adnotacje @Order() a nasze konfiguracje umieścić w statycznych klasach, przykład poniżej.

 

Multiple Authorization

 

@EnableWebSecurity
public class SecurityConfig {

  @Configuration
  @Order(1)
  public static class RestApiSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

    private String REALM="MY_TEST_REALM";

    @Qualifier("employerServiceRestApi")
    @Autowired
    private UserDetailsService employerDetailsServiceImpl;

    @Autowired
    public void configureGlobalSecurity(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {
      auth.userDetailsService(employerDetailsServiceImpl);
    }

    @Override protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

      http
          .antMatcher("/restApi/**")
          .csrf()
          .disable()
          .authorizeRequests().antMatchers("/restApi/**").hasRole("USER").and()
          .httpBasic().realmName(REALM).authenticationEntryPoint(getBasicAuthEntryPoint()).and()
          .sessionManagement().sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS).and()
          .exceptionHandling().authenticationEntryPoint(getBasicAuthEntryPoint());
    }

    @Bean
    public CustomBasicAuthenticationEntryPoint getBasicAuthEntryPoint(){
      return new CustomBasicAuthenticationEntryPoint();
    }
  }

  @Configuration
  @Order(2)
  public static class SecurityConfiguration extends WebSecurityConfigurerAdapter {

    @Autowired
    @Qualifier("customUserDetailsService")
    UserDetailsService userDetailsService;

    @Autowired
    PersistentTokenRepository tokenRepositoryUser;

    @Autowired
    public void configureGlobalSecurity(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {
      auth.userDetailsService(userDetailsService);
      auth.authenticationProvider(authenticationProvider());
    }

    @Override
    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

      http.authorizeRequests().antMatchers("/list")
          .access("hasRole('ADMIN') or hasRole('DBA')")
          .antMatchers("/newuser/**", "/delete-user-*", "/manage-employer-*")
          .access("hasRole('ADMIN')")
          .antMatchers("/edit-user-*")
          .access("hasRole('ADMIN') or hasRole('DBA')").and().formLogin().loginPage("/login")
          .loginProcessingUrl("/login").usernameParameter("ssoId").passwordParameter("password").and()
          .rememberMe().rememberMeParameter("remember-me").tokenRepository(tokenRepositoryUser)
          .tokenValiditySeconds(86400).and().csrf().and().exceptionHandling().accessDeniedPage("/Access_Denied");

    }

    @Bean
    public PasswordEncoder passwordEncoder() {
      return new BCryptPasswordEncoder();
    }

    @Bean
    public DaoAuthenticationProvider authenticationProvider() {
      DaoAuthenticationProvider authenticationProvider = new DaoAuthenticationProvider();
      authenticationProvider.setUserDetailsService(userDetailsService);
      authenticationProvider.setPasswordEncoder(passwordEncoder());
      return authenticationProvider;
    }

    @Bean
    public PersistentTokenBasedRememberMeServices getPersistentTokenBasedRememberMeServices() {
      PersistentTokenBasedRememberMeServices tokenBasedservice = new PersistentTokenBasedRememberMeServices(
          "remember-me", userDetailsService, tokenRepositoryUser);
      return tokenBasedservice;
    }

    @Bean
    public AuthenticationTrustResolver getAuthenticationTrustResolver() {
      return new AuthenticationTrustResolverImpl();
    }
  }
}

Teraz będe pracował nad aplikacją mobilną wykorzystam ten szablon z mvp z poprzedniego postu:). A tutaj kody.

Cześć:).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *