SoapUI jako narzędzie skryptowe

W poprzednim wpisie utworzyliśmy serwis wykorzystujący protokół SOAP, dzisiaj przeanalizujemy przykład z codziennej pracy programisty.


 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawowe wykorzystanie soapUI

Głównym narzędziem którym będziemy posługiwać się w tym wpisie jest SoapUI, w większości przypadków programiści korzystają z jego podstawowej funkcji czyli odpytywaniu serwisu wykorzystującego protokół SOAP, przykładowy serwis tworzyliśmy tutaj. W porównaniu do poprzedniego wpisu dodałem do naszego serwisu web metodę do rejestracji jakiegoś itemu. W praktyce po wywołaniu metody registerItem serwis zwraca jakiś id wygenerowany losowo.

Na początek instalujemy program.

Następnie otwieramy soap’a i tworzymy nowy projekt SOAP. Musimy podać ścieżkę do wsdl’a. Uruchamiamy instancje naszego serwisu i dodajemy na końcu ?WSDL.

http://localhost:8080/itemService/ItemService?WSDL

Klikamy ok i mamy zaimportowany projekt który umożliwi odpytanie serwisu.

Teraz możemy przetestować działanie web metod checkItem oraz registerItem tak jak na powyższym screenie. To tyle najbardziej podstawowe wykorzystanie opisywanego narzędzia – w 90% przypadków właśnie tak jest wykorzystywany soapUI.

Teraz wyobraźmy sobie taki przykład. Mamy jakąś aplikację która rejestruje dokumenty w jakimś SOAP serwisie a następnie w odpowiedzi dostaje jakiś numer id który zapisuje u siebie w bazie i BUUMMMM coś się wywaliło w naszej aplikacji i wszystkie rejestracje jakie miały się wykonać nie powiodły się:(

Co tu zrobić??? ano można spróbować wykorzystać soapUI’a aby uzupełnić za pomocą skryptu nie zarejestrowane dokumenty. Do dzieła:)

Tabela Items która posłuży nam jako przykład:

Skrypty w soapie

SoapUI jest wykorzystywany do tworzenia testów integracyjnych różnego typu serwisów, opiera się o tworzenie kolejnych króków w zbiorze testów. Możemy wykorzystać to do utworzenia skryptu który pobierze wartości z bazy danych gdzie id dokumentu nie jest uzupełnione, zarejestruje przedmiot w zewnętrznym systemie i zaktualizuje naszą bazę danych o id zarejestrowanego przedmiotu. Jak mogłeś zauważyć na poprzednim screenie miałem dodatkowe wartości w drzewie projektu. Na początek tworzymy zestaw testów.

itemService > prawy przycisk > new test suite > prawy przycsik > new test case

Teraz do naszego zaestawu dodajemy kolejne kroki. Dodamy od razu trzy testy które tworzyć bedą nasz skrypt:

 • JDBC Request – tutaj sprawdzamy połączenie z bazą danych.
 • SOAP Request > tutaj wybieramy krok registerItem – za pomocą tego kroku będziemy wysyłać request do zewnętrznego serwisu.
 • Groovy Script – tutaj będzie cała logika naszego skryptu.
 • Definiowanie zmiennych

  Dobrze. Podstawowe elementy skryptu mamy zdefiniowane. Prawidłowo napisany skrypt charakteryzuje się tym, iż jest łatwo parametryzowany, aby mógł być odpalany dla różnych środowisk.

  W soapie możemy definiować zmienne na poziomie np propertisów które wykorzystać możemy w każdym kroku naszego testu. Zdefiniujmy nasze zmienne na poziomie elementu TestSuite.

 • CONNECTION_STRING_DATABASE – string connection do bazy items.
 • DATABASE_DRIVER – sterownik JDBC do postgresql’a.
 • SERVER_ADRESS – adres serwera w którym rejestrujemy przedmioty.
 • JDBC Request

  Dobrze. Przejdźmy do pierwszego kroku naszego zestawu testów czyli JDBC Request. Aby korzystać z polączenia do baz danych musimy ściągnąć i dodać sterownik do postgreSQL’a (lub do innej bazy, zależy z jakiej bazy korzystamy). Pobieramy sterownik i kopiujemy do:

  /Applications/SoapUI-5.4.0.app/Contents/java/app/bin/ext

  Zapisujemy projekt i restartujemy soap’a. Otwieramy pierwszy krok JDBC Request i odwołujemy się do naszych zmiennych ustawionych wcześniej.

  ${#POZIOM_ELEMNTU#NAZWA_ZMIENNEJ}

  Ustawiamy connection string oraz nazwę drivera i sprawdzamy czy nawiązaliśmy połączenie, jeżeli dostaliśmy info „The connection successfully tested” wszyskto jest ok, w innym przypadku musimy sprawdzić connection string który powinien mieć format:

  jdbc:postgresql://HOST:PORT/BAZA?user=USER_NAME&password=PASSWORD

  SOAP Request

  Następnie ustawiamy zmienną w adresie serwisu w którym będziemy rejestrować przedmiot:

  http://${#TestSuite#SERVER_ADRESS}/itemService/ItemService

  Groovy Script

  Wszystko mamy przygotowane, a więc pora wszystko złączyć w całość w ostatnim kroku czyli skrypcie w groovy:

  Na początek pobiermy wartości naszych zmiennych i inicjalizujemy połączenie z bazą danych.

  import groovy.sql.Sql
  import groovy.xml.*
  
  //Get properties
  String CONNECTION_STRING_DATABASE = testRunner.testCase.testSuite.getPropertyValue("CONNECTION_STRING_DATABASE")
  String DATABASE_DRIVER = testRunner.testCase.testSuite.getPropertyValue("DATABASE_DRIVER")
  
  //Init Database connection
  def sql = Sql.newInstance(CONNECTION_STRING_DATABASE, DATABASE_DRIVER)
  
  //Query
  String query = "SELECT * FROM items WHERE document_id is null"
  

  Następnie wykonujemy zapytanie i wykonujemy kod dla każdego pobranego rekordu.

  //Query excecution
  sql.eachRow(query) { row ->
  
  	Integer id = row.id as Integer
  	String name = row.name as String
  	
  	//Assign values from DB to request parameters
  	def defaultRequest = new XmlSlurper().parseText(getDefaultRequest())
  
  	defaultRequest.Body.registerItem.item.id = id
  	defaultRequest.Body.registerItem.item.name = name
  
  	//Init SOAP test step
  	def registerItem = testRunner.testCase.getTestStepByName("registerItemStep")
  
  	//Assign content with assigned attributes
  	registerItem.getHttpRequest().setRequestContent(XmlUtil.serialize(defaultRequest))
  
  	//Run insertItem Step
  	registerItem.run(testRunner, context)
  
  	//Get response from service
  	def responseXml = new XmlSlurper().parseText(registerItem.getAssertableContent())
  
  	//Assign document id from response
  	String documentId = responseXml.Body.registerItemResponse.ItemServiceResponse.itemId
  
  	if(documentId != null && documentId != ""){
  
  		log.info('Register successfuly ' + documentId)
  
  		sql.execute("UPDATE items SET document_id = ? WHERE id = ?", [documentId, id])
  		
  	}else{
  
  		log.info(responseXml.Body.registerItemResponse.ItemServiceResponse.description as String)		
  	}
  }
  
  log.info("Done")
  
 • 4,5 – Przypisujemy zmienne z pobranego wiersza.
 • 8 – Pobieramy domyslny request metody registerItem z metody pomocniczej
 • 10, 11 – Przypisujemy wartosci do xml’a reqeust’u.
 • 14 – Pobieramy poprzedni krok testu za pomocą którego odpytamy serwis.
 • 17 – Ustawiamy nową zawartość request’u z przypisanymi wartościami.
 • 20 – Wysyłamy reqeust do serwisu.
 • 23 – Parsujemy odpowiedź na xml za pomocą dedykowanej biblioteki.
 • 26 – Zczytujemy wartość parametru documentId.
 •  
  W następnych liniach w przypadku powodzenia operacji robimy update wiersza w innym przypadku logujemy komunikat serwisu. Po zakończeniu wykonywania skryptu wyświetlana jest informacja „Done”.

  //Default reqeust from schema for insertItem webMethod
  private String getDefaultRequest(){
    
    return '''
    
    
     
       
        
        ?
        
        ?
       
     
    
  '''
  }
  
  

  Metoda pomocnicza która zwraca domyślną wartość reqeust’u do web metody registerItem.

  Dotarliśmy do końca dla wytrwałych link do githuba, gdzie dostępny jest projekt do importu w soapie oraz źródła serwisu który wykorzystywaliśmy.

  Po wykonaniu skryptu:

  Pzdr.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *