Android Tutorial V: Dwustanowe kontrolki

Interupteur-M-A-300pxWitaj w V wpisie dzisiaj zajmiemy się podstawowym dwustanowymi kontrolkami w Androidzie: ToggleButton, CheckBox, Switch.

Dwustanowe kontrolki mają na celu określić czy coś mamy włączone lub wyłączone that’s all:) u nas gdy będziemy włączać lub wyłączać daną kontrolkę będziemy zmieniać tekst naszego TextView na odpowiedni komunikat.

Zaczynamy Dwustanowe kontrolki.

Tworzymy sobie layout z 3 kontrolkami tego typu

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="info.easymenu.MainActivity">

  <ToggleButton
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="toogle"
    android:id="@+id/toggleButton"
    android:layout_marginTop="44dp"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:checked="false" />

  <Switch
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="switch"
    android:id="@+id/switch1"
    android:layout_below="@+id/toggleButton"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_marginTop="42dp"
    android:checked="false" />

  <CheckBox
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Check"
    android:id="@+id/checkBox"
    android:layout_below="@+id/switch1"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_marginTop="60dp"
    android:checked="false" />

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginBottom="63dp" />

</RelativeLayout>

Gdy layout mamy gotowy przechodzimy do implementacji:

 • na początek deklarujemy cztery prywatne pola z naszymi kontrolkami,
 • następnie tworzymy metody na których będziemy działać,
 • initVariable() inicjalizujemy tutaj nasze pola,
 • następna metoda to sCheckedToogleButton() odpowiada za naszą kontrolkę ToggleButton, wywołujemy listenera na naszym obiekcie który czeka nasz nasz ruch:), w metodzie OnClick(View v) tworzymy warunek jeżeli toggleButton jest zaznaczony to ustaw tekst w naszym TextView i  ustaw toogleButton na zaznaczony,  inaczej również zmień tekst w naszym TextView na inny komunikat który wyexportowaliśmy do stringów:) bo tak trzeba robić i ustawiamy toggleButton na nie zanzaczony.
 • następne metody isCheckedBox() oraz isCheckedSwitch są analogiczne do wyżej opisanej.
package info.easymenu;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.CheckBox;
import android.widget.Switch;
import android.widget.TextView;
import android.widget.ToggleButton;

public class MainActivity extends Activity {

  private ToggleButton toggleButton;
  private CheckBox checkBox;
  private Switch aSwitch;
  private TextView textView;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    initVariables();
    isCheckedCheckBox();
    isCheckedSwich();
    isCheckedToogleButton();


  }

  private void initVariables() {

    toggleButton = (ToggleButton) findViewById(R.id.toggleButton);
    checkBox = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBox);
    aSwitch = (Switch) findViewById(R.id.switch1);
    textView = (TextView) findViewById(R.id.textView);

  }

  private void isCheckedToogleButton() {

      toggleButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {

          if (toggleButton.isChecked()) {

            textView.setText(R.string.toggleButtonIsChecked);

            toggleButton.setChecked(true);
          } else {

            textView.setText(R.string.toggleButtonIsNotChecked);

            toggleButton.setChecked(false);

          }
        }
      });


  }

  private void isCheckedCheckBox() {

    checkBox.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {

        if (checkBox.isChecked()) {

          textView.setText(R.string.checkBoxIsChecked);

          checkBox.setChecked(true);

        } else {

          textView.setText(R.string.checkBoxIsNotChecked);

          checkBox.setChecked(false);
        }

      }
    });  }


  private void isCheckedSwich() {

    aSwitch.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {

        if (aSwitch.isChecked()) {

          textView.setText(R.string.switchIsChecked);

          aSwitch.setChecked(true);

        } else {

          textView.setText(R.string.switchIsNotChecked);

          aSwitch.setChecked(false);

        }

      }
    });  }


}

Jak widzisz te trzy kontrolki są bardzo podobne w obsłudze:)

Cześć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *